Häid mõtteid, mida artiklitest leida võib

Meie programmi "Sära silma!" üheks eesmärgiks on ennetada noorte koolikohustuste mittetäitmist. Iganädalased kohtumised mentoritega on positiivset tagasisidet andnud (varsti kirjutame ka sellest pikemalt!), kuid üheks osapooleks on ka lapsevanemad, Kui natuke otsida, siis leiab selle teema kohta artikleid ka Pere ja Laps koduleheküljelt.

Artikkel "Mida teha, kui laps hakkab koolist puuduma"  toob välja, et koolist puudumine on juba tagajärg mõnele probleemile, mis last vaevanud on. Seega tuleb esimesi märke noore käitumise muutustes juba varakult tähele panna. "Laps tahab vanema tähelepanu ja abi, kuigi seda tunnistada ei ole kerge, " öeldakse artiklis. Samas rõhutakse sellele, et mõningad muutused käitumises on seotud arenguetappidega ning seepärast tuleks osata vahet teha, millal on põhjust muretsemiseks. Samuti ei tasu häbeneda abi saamiseks tugispetsialistide poole pöörduda! "Sageli on ühel hetkel väline toetus see, mis õigel hetkel saabudes võib selguse noore ellu tuua" - usun, et see kehtib meie mentorite kohta. 

Noor ei pruugi ennast esmapilgul kohe avada. Samalt kodulehelt leitud artikkel "30 küsimust, mida lapselt pärast koolipäeva küsida" annab häid ideid, kuidas jutusoonele saada. Esmapilgul võib tunduda, et tegemist on veidrate ja isegi muigama ajavate küsimustega, kuid need töötavad! Olgu siinkohal välja toodud mõned näited: mis on vahetunnis kõige popim meelelahutus?; mis hetkel sa enda üle kõige rohkem uhkust tundsid?; millist reeglit oli täna eriti raske järgida?; kas keegi ärritas sind täna millegagi?; mis on kõige tähtsam asi, mis sa loodad õppida, enne kui kooliaasta läbi saab?

Artikleid, mis pakuvad häid mõtteid, on tegelikult palju. Antud artiklid olid suunatud lastevanematele, kuid tõid ka välja selle, et abi saamiseks tasub spetsialistide poole pöörduda. Meie mentorid ja noored on olnud tublid ja sellest saab peagi lähemalt lugeda!