Kokkuvõte mentorperede testperioodist

Nagu eelmises postituses lubatud, on kokkuvõte mentorperede testperioodist (aprill-mai 2015) valmis. Eelmisel reedel, 23. oktoobril ilmus kokkuvõte ka kohalikus uudisteportaalis Läänlane. Avaldame kokkuvõtte täispikkuses ka siin:

Haapsalus tegutseb MTÜ Hoovõtukeskus, mille projekti „Sära silma!“ eesmärgiks on ennetada noorte põhikoolist väljalangemist, ennetada koolikohustuse mittetäitmist ning toetada õpilasi, aidates kaasa nende enesekindluse tõusule ja sotsiaalsele arengule nii, et haridustee ei jääks poolikuks.

Möödunud kevadel töötati testperioodi jooksul välja mudel, mille alusel sellest sügisest edasi tegutsetakse. Aprilli ja mai kuu jooksul kohtusid mentorid kuue Läänemaa noorega kord nädalas – igal mentor „vastutas“ ühe noore eest, kokku moodustasid nad mentorpere. Üheskoos õpiti, tegeldi puudumiste ja suhete silumistega.

Peale testperioodi küsiti nii mentoritelt kui noortelt tagasisidet. Selgus, et nii noorte kui mentorite üldine hinnang pilootprogrammile oli väga positiivne.

Enne noortega tööle asumist läbisid mentorid koolitused, mille teemade praktilisust nad enda jaoks positiivselt hindasid. See tähendab, et nad olid programmis kaasalöömiseks valmis.

Kõik noored leidsid, et antud projektis osalemisest oli neile kasu ning nad said juurde motivatsiooni, et õppetöös edasi pingutada. Olgu etteruttavalt öeldud, et mitte keegi osalejatest ei jäänud klassikursust kordama. Mentorid pidasid projektis osalemist ka enda jaoks väärtuslikuks kogemuseks.

“Mind innustas, kui oli aru saada, et see programm on noorte jaoks tähtis. Noored olid hakkajad, organiseerisid ise oma tegevust, avaldasid julgelt arvamust ning läksid asjadega kaasa,” räägib üks mentor, kes ka sel õppeaastal kaasa lööb. 

Kohtumispaigaks oli kord nädalas Haapsalu Kutsehariduskeskus, kohavalikuga olid mõlemad osapooled rahul. Samas tõid noored välja, et nemad oleksid valmis kohtuma tihedamini kui kord nädalas, mis näitab omavahelise suhte olulisust. Mitme noorega tehti tööd ka väljaspool iganädalasi kokkusaamisi, näiteks anti õpiabi.

Kuigi selle kahe kuu jooksul jõuti kokku saada kaheksal korral, hindasid noored ja mentorid suhte kvaliteeti kõrgelt. Omavaheline suhtlus oli avatud ja toetav. Head olid ka suhted mentorperesiseselt teiste noorte ja mentoritega. 

Tänu heale suhtele oma mentoriga on projektis paar osalejat, kes otsustasid ka sel õppeaastal ühineda. “Sain oma mentoriga hästi läbi, seepärast tahtsin ise tagasi tulla. Seltskond on lahe ja koolis läksid nii õppimine kui suhted õpetajatega poole paremaks,” ütleb üks osaleja.

Kuigi mentorid puudutasid enda hinnangul kõige enam koolist puudumise teemat, nägid noored suurimat muutust just õppetöö vallas. “Sellest projektist oli palju abi, kuna see andis jõudu edasi minna. Sain abi matemaatika õppimisel, see oli suurimaks probleemiks. Kindlasti soovitaksin siin osalemist,” räägib üks testperioodil osalenud noor, kes sellel õppeaastal otsustas kaasa lüüa vabatahtlikuna. Teine vabatahtlik räägib, et mentoritega suhtlemine andis motivatsiooni, et kool ära lõpetada.

Pilootprogrammi analüüsi käigus selgus, et kokkusaamised sellisel kujul töötasid ning selle mudeli võib rakendada töösse suurema hulga noorte jaoks. Käesolevast sügisest ongi programm uue hooga käima läinud, kaks korda nädalas kohtuvad 15 noort ja 15 mentorit. Kohtumiste jooksul vaadatakse üle õppimine, arendatakse suhtlemisoskust ja veedetakse vaba aega. Kord veerandis toimub ekspertlaager, kus tutvutakse omavahel paremini, pannakse ennast proovile uutes põnevates vaimsetes ja füüsilistes tegevustes (nt kardisõit, ratsutamine), põnevad persoonid räägivad enda eludest jne.

“Sära silma!” programm avab silmad võimalustele, kuidas igasuguseid noori puudutavaid muresid lahendada, arendame oskusi kuidas endaga paremini toime tulla ja kuidas endaga paremini rahul olla. Programmi kohta leiab rohkem infot meie kodulehelt: www.särasilma.ee. Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.