Oktoobrikuised kohtumised

Meie kohtumised noorte ja mentorite vahel on täie hooga käima läinud. Oktoobrikuu jooksul on kokku saadud kaheksal korral. Esimene kohtumine leidis aset Vanalinna Bowlingus, samuti veetsime seal mõnusasti aega koolivaheajal. Esimesel korral saadi omavahel tuttavaks, moodustati noore ja mentori paarid ning valiti päevad edaspidisteks kokkusaamisteks. 

Kohtumised toimuvad kahel päeval nädalas: ühel päeval ühe grupiga, teisel päeval teisega. See tähendab, et grupp on jaotatud pooleks, aga kokku on meil 15 noort ja 15 mentorit! Kokkusaamise kohaks on Haapsalu Kutsehariduskeskus. Tavaliselt õpitakse, vesteldakse omavahel ning sellele järgneb mõni lõbusam tegevus, näiteks sulgpalli mängimine. Loomulikult saab ka süüa head-paremat. Kuna meie kasutada on ka õppeköök, siis valmistavad noored tihtipeale ise midagi maitsvat. 

Vestluste käigus on noored pannud paika ka eesmärgid, milleni nad programmi käigus jõuda tahavad. Samuti on räägitud näiteks sellistel teemadel nagu noore õigused ja kohustused. Peab ütlema, et meie noored on särasilmsed ja avatud - nad julgevad arvamust avaldada ja ise ettepanekuid teha, nendega on huvitav vestelda. Mentorite kiituseks peab ütlema, et nad on väga kohusetundlikud ja abivalmid. Tänu sellistele noortele ja mentoritele koostöö sujub. Varsti on tulemas ka järjekordne laager!