Esimese laagrisarja üritused

Esimene laagrisarja sündmus toimus 10. oktoobril 2014. Ühepäevase laagri jooksul oli osalejatel võimalik proovida erinevaid tegevusi grillimisest, märkilaskmisest ja sepatööst kuni tavalise spordini. Loodi sõbralikke suhteid ning õpiti üksteist tundma.

Hoovõtukeskuse korraldatud teise laagripäeva jooksul 4. detsembril arutleti noortega, millised on peamised probleemid seoses koolikohustuse mittetäitmisega. Millest on probleemid alguse saanud ja kuidas annaks neid lahendada. Lisaks mõttetööle said noored harjutada kätt vibulaskmises ja piparkoogimeisterdamises ning omandasid teadmisi enesekaitsest.

Kolmas laagripäev toimus 27. jaanuaril aastal ja sai teoks koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. Päev toimus Kutsehariduskeskuses, kus noortel oli võimalik tutvuda selles õppeasutuses pakutavate erinevate erialadega ja neid õpetavate õpetajatega. Lisaks Kutsehariduskeskuse poolt pakutud programmile said noored osa ka pooleteisttunnisest aruteluringist, kus mõtiskleti selle üle, millised on noorte suhted nii koolis, sõpradega, kui ka abistajatega.

Neljas ekspertlaager toimus 25. märtsil samuti koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali rahastusega. Neljandas laagris said noored juba süvenenumalt tutvuda enda poolt valitud erialadega (kokandus, IT, ehitus, tisler). Sisutihe päev lõppes koos Haapsalu Linnavalitsuse poolt läbi viidud bumerangi programmi noortega ühiselt paintballi mängides.

Viies ja ühtlasi selle kooliaasta viimane kahepäevane ekspertlaager toimub 11.-12. juunil 2015.