Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Heateo Sihtasutus

Kuna 2015 aasta sai läbi, siis on sobilik, et tutvustaksime oma olulisi toetajaid, tänu kellele on saanud võimalikuks kõik see, mida siiani teinud oleme. Nendeks olulisteks koostööpartneriteks on olnud Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Heateo Sihtasutus. Kodanikuühiskonna Sihtkapital rahastas "Sära silma" tegevusi 2015. aastal, Heateo Sihtasutus toetas meid nõu ja jõuga. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) panustab vabaühenduste arengusse, tugevdades niiviisi kodanikuühiskonda. KÜSK´i kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Heateo Sihtasutus käivitab ja kasvatab algatusi, mis lahendavad tulemuslikult teravaid probleeme Eesti ühiskonnas. Nende kohta saab lugeda SIIT.

Aga mis me siis 2015. aastal tehtud saime? Alustuseks moodustati kogukondlik nõukoda, et saada üldse ideid, kuidas aidata noori, keda ohustab põhikoolist väljalangemine. Alustasime ekspertlaagrite korraldamisega, et ka noorte endiga kohtuda ja nendega vestelda. Ekspertlaagrite korraldamisega oleme jätkanud, kuna noortele on laagrid väga meeldinud, ja nendest ka siin blogis kirjutanud. Laagrites arutletakse noori puudutavatel olulistel teemadel ning osaletakse õpitubades, kus pakutakse põnevaid tegevusi.

2014-2015 õppeaasta jooksul viidi läbi 5 ekspertlaagrit, millest viimane toimus kahepäevasena. Käesoleval õppeaastal on toimunud kaks ekspertlaagrit, millest kirjutasime SIIN ja SIIN. Toimetamised uuteks laagriteks käivad!

Selleks, et noori meie programmi värvata ja nende teadlikkust sellest tõsta, kohtuti kõikide Läänemaa põhikoolide esindajatega.  Programmi otsiti mentorid. Testperioodil koostati ja viidi läbi koostöös SA Heateo ja Haapsalu Kolledžiga koolitusprogramm mentorperede tugiisikutele. Tunnistuse sai 21 mentorit. MTÜ Hoovõtukeskuse projekt "Sära silma" sai alguse mentorluse põhjalikust hetke olukorra uuringust nii Eestis kui ka välismaal.

Seejärel algas meie programmi testperiood 6 mentori, 4 vabatahtliku ja 6 noorega. Testperioodist oleme kirjutanud ka SIIN.

Kuna testperiood oli edukas, otsustasime sama mudeli alusel jätkata tööd ka sügisel. Augustis-septembris kutsusime meie programmiga liituma uusi mentoreid. Meiega liituski 3 uut huvilist, kes sügisest tööle asusid. Kogukonnapraktika raames liitus meiega ka 4 Läänemaa Ühisgümnaasiumi abiturenti, kellest oleme kirjutanud SIIN. Käesoleval õppeaastal alustas mentorperedes 15 noort ja 15 mentorit. Noori on 5 Läänemaa koolist.

Algasid läbirääkimised Koolitööde AS-ga, et töötada välja nn SMS-päevik, mis katab klassikalise õpilaspäeviku kolme funktsiooni: popipatrull, kahepatrull ja kontrolltöödest teavitamine. Teenust piloteerib koostöös MTÜ Hoovõtukeskusega Lihula Gümnaasium.

Juulikuu lõpus viis Heateo SA läbi kommunikatsiooni töötoa ning ehitasime üles kommunikatsioonipõhimõtted ja tegevused. Koostöös noortega töötasime enda programmile välja nime ja logo. Nimeks sai siis teadupärast "Sära silma." :)

Edaspidi jätkame väljatöötatud mentorperede ja ekspertlaagrite formaadiga, otsime põnevaid tegevusi noortele, arendame mentoreid ja pakume neile supervisiooni, jätkame vanemakoolitusega. Mõtteid ja plaane on veelgi, kuid nendest kuuleb juba edaspidi.

Oleme väga-väga tänulikud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile ja Heateo Sihtasutusele, tänu kellele see kõik võimalikuks on saanud!