Rahastus otsus KOP projektikonkursilt

MTÜ Hoovõtukeskus sai positiivse tagasiside ja rahastus otsuse oma KOP projektikonkursile esitatud projekti: "Sära Silma" kohta. 

Projekti lühikokkuvõte: 

Ennetamaks põhikoolist väljalangevust on MTÜ Hoovõtukeskus töötanud välja mentorlusprogrammi „Sära Silma”. Programmi üheks alategevuseks on õpilaagrite läbiviimine programmis osalevate mentorperede noortele. Programmis osaleda saab iga õpiraskusega Läänemaa noor (noori suunavad programmi nii kool, alaealistekomisjon, kui ka politsei ja lapsevanemad).  Õpilaagrite eesmärk on läbi lihtsate sotsiaalsete oskuste õpetamise pakkuda noortele eduelamust ja tunnustust, mis omakorda motiveerib neid edaspidi pingutama rohkem ka õpingutes.

Põhieesmärgile lisaks on laagri alaeesmärgid:

·         Noorte sotsialiseerumine;

·         Karjääriõpe koostöös Haapsalu Kutsehariduskeskusega

·         Sotsiaalsete oskustearendamine;

·         Positiivse tagasiside ja tunnustuse andmine noortele;

·         Toetava täiskasvanu rolli tutvustamine noortele.

Ühe programmi tegevusaasta jooksul toimub kokku 4 õpilaagrit (antud projektikonkursi raames taotleb MTÜ rahastust kolmele õpilaagrile, mis mahuvad ajaliselt projektitaotluses etteantud raamistikku).  Igal laagril on oma alateema ja fookuspunkt (nt: karjääriõpe, sotsiaalsed oskused, meeskonnatöö, abistavad suhted jne) läbi mille täidetakse mentorperedele seatud eesmärke.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

KYSK-Sisemin_logo_KodYhisk_toetuseks.jpg