Mentorite supervisioon

Neljapäeval, 21. aprillil toimus "Sära silma" programmi mentorite supervisioon. Supervisiooni-vestlusringi käis läbi viimas SA Tallinna Lastehaigla out-reach-meetodil töötava mobiilse meeskonna sotsiaaltöötaja Urmas Nurk.

Mobiilne meeskond töötab teismelistega, kelle igapäevane toimetulek või koolikohustuste mittetäitmine on psüühilisest seisundist tingituna pikemat aega häiritud. Meeskond toetab ja nõustab ka nooruki vanemaid ning vajadusel temaga töötavaid spetsialiste, kelle senised sekkumised pole andnud soovitud tulemusi.  Mobiilsesse meeskonda kuuluvad psühholoog, psühhiaatriaõed, sotsiaaltöötajad ja konsulteeriv psühhiaater. Mobiilne meeskond teeb Tallinna piires ka kodukülastusi. Kui lapsevanem Läänemaalt tunneb, et ei saa enam enda noorukiga kontakti ning abi võiks olla eelpoolnimetatud spetsialistidest, võib samuti lastehaigla poole pöörduda. Läänemaale kodukülastusi küll ei tehta, kuid mure puhul saab ise spetsialistide poole haiglas pöörduda. Mobiilse meeskonna kohta saab rohkem infot SIIT

Supervisioon toimus vestluse vormis, mille käigus mentorid said esitada küsimusi ning läbi Urmas Nurk`i kogemuslugude endale head nõu ja mõtteid kõrva taha panna. Mobiilse meeskonna töös on väga olulisel kohal koostöö kogu perega, meie projektis keskendutakse rohkem üks-ühele tööle noore endaga, kuid loomulikult on ka pere toetus oluline ning lastevanematele korraldatakse koolitusi. Mõtteid pani see supervisioon igatahes liigutama, et kuidas saaks "Sära silma" tegevust veelgi tõhustada. Oleme väga tänulikud Urmas Nurk`ile ja Tallinna Lastehaiglale!