Meie projekti KOP-i

Eelmisel reedel, 1. aprillil, esitas MTÜ Hoovõtukeskus projekti kohaliku omaalgatuse programmi (KOP). Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP-i kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Meie esitatud projekti eesmärk on Läänemaa inimeste teadlikkuse tõstmine "Sära silma" projekti kohta, suurem omavaheline koostöö linnade ja valdade vahel ning programmi levitamine, et mentorperede süsteem hakkaks ka väljaspool Haapsalut tööle. Me tahame, et tänu "Sära silma" projektile mõistaks kogukond, et kõik noored on võimelised lõpetama kooli, kui nendesse individuaalselt panustada. Samuti loodame, et kogukond aitab kaasa probleemide ennetustegevuse tõhustamisele ning aitab kujundada elutervet keskkonda. Tahame, et meie projekti elluviimise lõpuks on noored teadlikumad vaba aja veetmise, õppimis- ning töötamisvõimalustest Läänemaal ning et nende silmaring on laienenud. Tahame, et lapsevanemad ja koolipersonal oleks teadlikud, kuhu noori õpiraskuste puhul suunata.

Plaanime enda projekti lähemalt tutvustada Lihulas, seal plaanime läbi viia ka uue õppeaasta esimese ekspertlaagri. Samuti proovime rohkem teadlikkust tõsta Lääne-Nigula, Ridala, Noarootsi, Kullamaa ja Vormsi inimeste seas. Lisaks oleme välja mõelnud põneva ekskursiooni Tartumaale. Nendest tegevustest kirjutame aga lähemalt siis, kui aeg on sealmaal :) Seni jätkame oma tavapäraseid kohtumisi ning juba varsti on uus ekspertlaager tulemas, mida kajastame ka blogis :)