Kokkuvõte mentorperedest 2015-2016 õppeaastal

Lõpueksamid on sooritatud, aktused maha peetud ja klassid/koolid lõpetatud. On aeg teha tagasivaade mentorperede kohtumistele möödunud õppeaastal.

2015-2016 õppeaastal alustas „Sära silma” programmis 15 noort ja 15 mentorit, moodustades 5 mentorperet. Noored on pärit koolidest üle Läänemaa – Haapsalu Põhikool, Haapsalu Linna Algkool, Haapsalu Viigi Kool, Haapsalu Nikolai Kool, Vormsi Kool, Taebla Gümnaasium. Lisaks on ekspertlaagrites osalenud noori Noarootsi koolist, Kullamaa Keskkoolist ja Risti Põhikoolist. Meie mentorid on läbinud vastava koolituse ning on valdavalt haridus- või sotsiaaltöö taustaga.

Õppeaasta esimesel poolaastal kohtuti põhiliselt Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Kohtumise esimeses pooles tegeldi õppimisega ning räägiti, kuidas noorel läinud on. Kohtumise teises pooles tegeldi mõne spordialaga (nt sulgpall) või tehti ühiselt süüa. Lisaks toimusid kohtumised 3 korral Haapsalu Bowlingus. Detsembri alguses viidi noortele Haapsalu Kultuurikeskuses Maanteeameti poolt läbi koolitus riskikäitumisest liikluses. Detsembri keskel läksime taaskord tavapärastest ruumidest välja, kui meie programmi vabatahtlikud korraldasid Vilkla Koolitalus „Sära silma” jõulupeo.

Mentorpered kohtusid 1-2 korda nädalas, üks kohtumine kestis 3 akadeemilist tundi. Selliseid kokkusaamisi oli esimesel poolaastal kokku 20.

Teisel poolaastal kohtusid mentorpered põhiliselt oma kontoris, kus üheskoos tegeldi probleemsete õppeainetega ning vesteldi muudel noorte jaoks olulistel teemadel. Kohtumise teises pooles sai käidud Wiedemanni Spordihoones sportimas (jõusaal, korvpall, võrkpall), looduses liikumas või üheskoos väljas söömas. Teise poolaasta alguses toimus taas kord Haapsalu Kultuurikeskuses noortele loeng-seminar, seekord teemal „Sõltumatus – läbi alkoholi prisma,” mille viis läbi Riina Raudne Terve Eesti Sihtasutusest. Koolitust said noored ka õppima õppimisest, selle viis kolmandas ekspertlaagris läbi Kadri Ilves Kiirlugemiskoolist. Teise poolaasta lõpus toimus ühel korral kohtumine-ekskursioon Haapsalu Veevärgi reoveepuhastusjaamas.

Teisel poolaastal kohtuti 28 korral, terve õppeaasta jooksul toimus mentorperede kokkusaamisi 48 korral. Projektis osalevad noored võtsid neist kohtumistest osa kokku 298-l korral, lisaks 60-l korral ekspertlaagrite raames. Meie mentorid osalesid 203-l korral, muud vabatahtlikud 95-l korral.

Lisaks toimus 4 ekspertlaagrit – kaks esimest õppeaasta esimeses pooles, kaks järgnevat õppeaasta teises pooles. Õppeaasta esimene laager leidis aset Vilkla Koolitalus, teine laager viidi läbi Haapsalu Kutsehariduskeskuses. Teise poolaasta laagrid toimusid kahepäevastena Silma Õpikojas.

Kuna eelmisel õppeaastal toimus programmi testperiood, oli kohtumisi vähem ja need olid intensiivsemad. Sel õppeaastal soovisime näha seda, kuidas programm toimib, kui see kestab terve õppeaasta vältel. On ilmselt paratamatu, et kõik noored ei jää usinalt kohal käima ning mõned mentorid ei jõua alati kohal käia. Samuti on paratamatu, et kõik mentorpaarid ei klapi omavahel. Siis tuleb hinnata, mida edasi teha – kas vahetada paare, uurida, kas inimene on huvitatud programmis edaspidi kaasalöömisest ja/või kaasata uusi inimesi. Samas on mentorpaare, mis toimivad omavahel suurepäraselt. Mentorist saab noorele usaldusisik, tänu kellele esineb noorel vähem probleeme isiklikus elus ning õppetöö koolis sujub. Kevadeks jäi iganädalaselt kohal käima jäänud 14 noort, 8 mentorit ja 3 vabatahtlikku.

24. novembril peeti Uuemõisa lossis suurt tunnustamisüritust "Läänemaa tunnustab 2015." Meie programmi "Sära silma!" eestvedaja Leini Vahtras sai sädeinimese tiitli.

12. veebruaril tunnustas Haapsalu linn inimesi ja ühendusi, kes eelmisel aastal haridus-, kultuuri-, sotsiaal-, spordi- ja noorsootöö vallas silma paistsid. "Sära Silma" programmiga seotud inimesi tunnustati lausa kahes kategoorias: meie programmi eestvedaja Leini Vahtras oli nomineeritud kategoorias "Haapsalu hariduselu edendaja 2015"; meie tublid Hoovõtukeskuse mentorid olid nomineeritud kategoorias "Haapsalu sotsiaalvaldkonna edendaja 2015".

21. aprillil toimus "Sära silma" programmi mentorite supervisioon. Supervisiooni-vestlusringi käis läbi viimas SA Tallinna Lastehaigla out-reach-meetodil töötava mobiilse meeskonna sotsiaaltöötaja Urmas Nurk. mentorite supervisioon. Supervisioon toimus vestluse vormis, mille käigus mentorid said esitada küsimusi ning läbi Urmas Nurk`i kogemuslugude endale head nõu ja mõtteid kõrva taha panna. Mobiilse meeskonna töös on väga olulisel kohal koostöö kogu perega, meie projektis keskendutakse rohkem üks-ühele tööle noore endaga, kuid loomulikult on ka pere toetus oluline ning lastevanematele korraldatakse koolitusi. Supervisiooni käigus tõid mentorid välja, et nende jaoks on oluline mõne aja tagant mentoritega maha istuda ja korraldada nö omavaheline supervisioon, kus saab kogemusi jagada ja anda nõu üksteisele.