Pille Kriisa koolituste kokkuvõte

Aprillis toimus Pille Kriisa koolitus - sõltuvused meie ümber- meie noortele ning mentoritele , osalesid ka mõned klassijuhatajaid. MTÜ Hoovõtukeskuse tegemisi toetas Kohaliku omaalgatuse programm ja Hasartmängumaksu Nõukogu.

Koolituse võttis kokku meie mentor Katrin Tiido:

Tegevusi (Arvuti, telefon, mis iganes sõltuvus) kasutatakse selleks, et eemalduda oma muredest ja hirmudest. Suhtlusportaalid, jututoad või mängimine on turvaline viis luua uusi suhteid, milleks „päris“ elus puudub enesekindlus. Kui puuduvad kuuluvustunne ja selged sihid, siis suhtlemine arvuti vahendusel näib turvalisem, kui tavaelu sõpradega. Lapsele tuleks seada mõistlikud piirid/nõuded. Laps peab saama oma arvamust avaldada, ka meie täiskasvanud peame ise nendest reeglitest kinni pidama, mille tahame lapsele kehtestada. Lapse abistamisel sõltuvusest vabanemisel, me ei tohi püüda saavutada kontrolli lapse üle vaid et laps suudaks vabaneda mureolukorrast. 
Koolitusel 06.04. 2017 ütles Pille Kriisa :” Lastevanematena me lubame endile palju enamat kui oma lastele ja sellest tulenevad ka konfliktid erinevate põlvkondade vahel. Lapsi aga ei kasvata ja ei sotsialiseeri mitte vanemad vaid nende eakaaslased – lapsevanem võib käituda kuidas soovib, laps käitub ikka nii nagu tema sõbrad.”
Sama kehtib ka teiste võrgustikuliikmete kohta, kes me töötame lastega. 
Inimliku õnne läte voolab meie enda sisemusest on kirjutanud oma raamatus „Elutarkus“ Artur Schopenhauer. Rahulolu eluga ja sisemine tasakaal on nagu mosaiik, mis on kokku pandud paljudest õnnelikest hetkedest. Õnn on midagi enamat kui ebaõnne puudumine. Me saame heade tunnete tekitamiseks ennast ise panna olukordadesse, mis meile õnnetunnet loovad. Tuleb need momendid lihtsalt üles leida ja enese jaoks tööle panna. Kõige tähtsamad meie hea käekäigu seisukohalt on aga suhted teiste inimestega, eelkõige lähedaste ja perega. (Schopenhauer, 2014.)