Uuel õppeaastal uue hooga

Jätkame ka sel õppeaastal Sära silma programmi. Oodatud on kõik endised mentorid ja teretulnud uued vabatahtlikud. 

Siit leiad meie mentori Katrin Tiido mõtted mentorperede projektiga seonduvalt: Aafrika vanasõna ütleb: on vaja tervet küla, et laps üles kasvatada. Lapsed ja meie kõik vajame enda ümber rohkem kui ühte inimest, et anda lapsele eluks vajalikud kogemused. Me peame/keegi meist peab õpetama lapsele tegema vahet heal ja halval, kuna elus tuleb ette väga palju keerulisi olukordi ja kogemusi. Kaasatud peaks olema terve kogukond, kus lapsed üles kasvavad. Teinekord jääb pereväärtustest üksinda väheseks, me vajame enda ümber tugevat kogukonda. Lapsed õpivad palju ka sellest, mida nad kogevad/näevad väljaspool kodust keskkonda. Kui pere ei suuda lapsele piisavat tuge pakkuda, siis peakski lapesele/perele, kes vajavad järeleaitamist, appi tulema kogukond – nn „küla“, et pakkuda tuge lapse igakülgsele arendamisele. Koos üksteist toetades suudame üles kasvatada nn „õnneliku lapse“, kes tuleb endaga tulevikus toime. 


Hooliva kogukonna mudel, kus samaaegselt tegeletakse nii riskitegurite vähendamise kui ka kaitsetegurite tugevdamisega. Noor, kelle ümber on head sõbrad, hoolivad vanemad ja oma tööd tundvad spetsialistid spetsialistid, teeb paremaid valikuid ja tuleb eluga hästi toime. Luuakse laiapõhjaline meeskonnatöö ja tegutsev võrgustik, kus kõik kogukonna osad on teadlikud oma rollist probleemide lahendamisel ja tunnevad, et nad ei tegutse üksinda.
Lapsed ootavad meilt, täiskasvanutelt, rohkem hoolimist, nad soovivad, et neid märgatakse ja tunnustatakse, selle läbi muutuvad ka lapsed avatumaks ja julgevad oma probleemidest rohkem rääkida.

Aitäh Teile, mentorid.

imagesCAAZ7P1S.jpg