Mis on MTÜ Hoovõtukeskus?

Hoovõtukeskuse eesmärgiks on ennetada noorte põhikoolist väljalangemist, ennetada koolikohustuse mittetäitmist ning aidata kaasa õpilaste enesekindluse tõusule ja sotsiaalsele arengule, et haridustee ei jääks poolikuks ning põhikoolihariduseta töötute hulk ei suureneks. Me töötame selle nimel, et iga noore õigustatud ootused seadusega ette nähtud koolitusteenuse osas saaks riigi poolt täies mahus realiseeritud.

Noorte toetamiseks oleme me programmi “Sära silma!” raames kasutusele võtnud mentorperede süsteemi, kus ühte sellisesse perekonda kuuluvad kolm tugiisikut ja kolm abivajajat last. Programmis osalevad noored on välja valitud koostöös koolide tugispetsialistide ning pedagoogidega, nõusolekud osalemiseks taotleme nii neilt endilt kui nende peredelt. Meie mentorid on vabatahtlikud, kes kõik on läbinud vastava koolituse. Tegevuse struktureerimise huvides organiseerime me iganädalaseid mentorperede kokkusaamiseid ja harvem toimuvaid huvilaagreid.

Taolise tugiperede süsteemi rakendamist ja toimimist pidasid mõjusaks ka Kodanikuühiskonna Sihtkapitali projektikonkursi “Sotsiaalne Innovatsioon” hindajad aastal 2014, ning see tunnustus võimaldas Hoovõtukeskusel aastal 2015 mentorperede programmi testida.

Noorte põhikoolist väljalangemise ennetamiseks katsetab Hoovõtukeskus ka teiste meetmetega. Üheks neist on "SMS-Päevik", mille raames me hoiame ohustatud laste vanemaid ning hooldajaid kursis nende laste tegemistest koolis SMSide teel. Selleks teeme me koostööd eKooliga, kelle tehnoloogilisele võimekusele lisame me oma ohufaktorite analüüsi ja keskse haldamise. 2016. aasta kevade jooksul oleme projekti kaasanud 12 Läänemaa kooli.

 

Meist meedias

“Sotsiaalse innovatsiooni konkursi võitja on selgunud!” (KÜSK, 18.12.2014)

“Läänemaa Hoovõtukeskus võitis sotsiaalse innovatsiooni konkursi ja 20 000 eurot” (Läänlane, 20.12.2014)

“Kodanikuühiskonna sihtkapital toetas Läänemaa projekte ligi 50 000 euroga” (Läänlane, 09.02.2015)

“Mentorpered aitavad õppimisega kimpus noori kooliteele tagasi” (Eesti Päevaleht, 18.06.2015)

“Hoovõtukeskus lükkab noorte lonkama jäänud elu jälle veerema” (Lääne Elu, 08.07.2015)

“Kirsi Rank: “Sära silma!” aitas kuuel Läänemaa noorel kooli püsima jääda” (Läänlane, 23.10.2015)

 

Meie inimesed

MTÜ Hoovõtukeskus sai alguse aastal 1999, kui Läänemaal asutati MTÜ Läänemaa Lasteabikeskus. Selle asutajaliikmeteks olid Kaasi Almers, Kaja Rootare, Tiina Kütt, Mare Tereping, Ülle Kruus, Ludmilla Koitsaar ja Vivian Hallik.

Praeguse nime sai Hoovõtukeskus aastal 2014, ja meie liikmeteks on Kaasi Almers, Kaja Rootare, Tiina Kütt, Mare Tereping, Tiina Alasoo ja Leini Vahtras.

Hoovõtukeskuse nõukojas on Leini Vahtras, Kaja Rootare, Anneli Vaarpuu, Hele Leek-Ambur, Triin Laasi, Kersti Lõhmus ja Heli Kaldas.

 

Meie dokumendid

MTÜ Hoovõtukeskuse põhikiri, mentorperede programmi kirjeldus.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Sotsiaalse Innovatsiooni konkursile aastal 2014 esitatud projekt.