Mida me teeme?

Programmi "Sära silma!" eesmärgiks on selles osalejate motiveerimine. Avame sinu silmad võimalustele, kuidas igasuguseid noori puudutavaid muresid lahendada, arendame oskusi, kuidas endaga paremini toime tulla ja kuidas endaga paremini rahul olla.

Mentorpered

Kui sa liitud meie progammiga, leiad eest sulle toeks oleva väikese mentorpere. Selle pere liikmeteks on meie headest kuulajatest mentorid ja veel paar sinu eakaaslast. Iganädalastel kohtumistel saad oma mõtteid avaldada ja teistega koos huvitavalt aega veeta, vajadusel vaatate koos üle ka koolitükid. Lisaks omandate võtteid, mille abil teiste inimestega sujuvamalt läbi saada.

Need kohtumised leiavad aset kindlatel päevadel ja kellaaegadel kindla kava järgi. Koos veedetud vaba aja sisustate aga omaeneste soove ja vajadusi silmas pidades.

Iga mentorpere kujundab oma reeglid ise, kohtumiste käigus. Kindlasti aga tuleb arvestada sellega, et mentorpere sarnaneb igale teisele perele, mis toimib ainult siis, kui kõik selle liikmed sellesse panustavad. Võta ikka osa iganädalastest kohtumistest, sest sind oodatakse ja sinuga arvestatakse. Kui sa tulla ei saa, siis anna sellest aegsasti teada. Ole mentorite ning kaaslastega suheldes siiras ja aus, võta vastutus oma sõnade ja tegude eest. Ära too kohtumistele kaasa sõpru või pereliikmeid – omakeskis on kõigil mõnusam.

Laagripäevad

Lisaks iganädalastele kohtumistele saavad kõik mentorpered kokku iga paari kuu järel toimuvatel ühistel laagripäevadel, kus koos osaletakse meeskonnatööd ja suhtlemisoskust arendavates õpitubades ning tehakse väljasõite huvitavatesse kohtadesse. Sul on võimalus kohtuda erinevate inimestega, kellelt kuuled huvitavatest ametitest ning toredatest hobidest, ja inimestega, kes on väljakutsed oma elus juba edukalt ületanud. Laagripäevade jooksul saad lähemalt tuttavaks ka teiste mentorperedega ja võid sealtki uusi sõpru leida.

Kuidas programmiga liituda? Üldiselt soovitavad osalejaid meile Läänemaa koolid, aga kui sa tunned programmi vastu huvi, siis kirjuta meile.

Kellele veel?

Programmi vastu on põhjust huvi tunda ka siis, kui endal juba esimene noorus selja taga:

kui Sa oled lapsevanem

Meie programm pakub sinu lapsele võimalust veeta aega väljaspool kodu ja kooli usaldusväärsete täiskasvanute juhendamisel ja nende silma all. Me kanname hoolt selle eest, et sinu lapsel oleks see aeg sisustatud huvitavalt ja tegusalt, arendame tema sotsiaalseid oskuseid ning pakume tuge ka õppetöös.

kui Sa oled õpetaja või koolijuht

Programm "Sära silma!" motiveerib sinu õpilast aktiivsemalt õppetööst ja laiemast koolielust osa võtma. Me arendame koolivälises kontekstis programmis osalevate noorte sotsiaalseid oskuseid, anname julgust ennast väljendada ning oma sõnade ja tegude eest vastutust kanda. Parima tulemuse saavutamiseks on meile oluline koostöö sinuga.

kui Sa oled kohaliku omavalitsuse töötaja

Kutsume sind ja sinu tööandjat meie programmiga koostööd tegema. Me aitame parandada teie omavalitsuse õpilaste koolikohustuse täitmist. Kitsale teemale keskendunud kolmanda sektori esindajana pakume teile mentorlusteenust ja teie noortele arendavaid vaba aja veetmise võimalusi.