Aasta numbrites

Veidi statistikat 2016-2017 õppeaasta kohta:

Mentorperedest osales 21 noort, nendega tegeles 9 mentorit – vabatahtlikku. Mentorperede kokkusaamisi oli 70, iga kokkusaamise kestus oli 3 akadeemilist tundi või natuke rohkem.

winner.jpg

 

Tegemistest:

 • Sõlmisime noortega heatahtekokkulepped projektis osalemiseks, täpsustasime noorte kohustused, õigused.
 • Rääkisime efektivsetest õppimismeetoditest, tähelepanu ja mälu arendamine
 • Arendasime sostsiaalse suhtlemise oskust
 • Õpetasime noortele, kuidas analüüsida oma tulemusi ning kuidas ennast motiveerida tulemusi parandama
 • Õpetasime noori väärikalt kaotama ja võitma, pingeid maandama- tegelesime mõtlemismängudega, mängisime lauamänge, kabe, Eesti mälumäng
 • Internetis käitumise oskuse arendamine (FB, Youtube jne)
 • Innokas robootikaga tegelemine
 • Pranglimine
 • Paberist automudelite valmistamine, emadepäeva kaardi joonistamine
 • Sporti tegime – tõukekelkudega sõitmine, pallimängud, jalutuskäigud
 • Kultuuri nautisime – muuseumismis püssidenäitus, kunstikoolis näitus, õpituba lsteraamatukogus
 • Koolitused noortele – sõltuvused meie ümber, sotsiaalsete oskuste arendamine, Foorumteater, Energiavastuskeskus
 • Lisaks laagripäevad Silmal, Vilklas, Haapsalu Kutsehariduskeskuses

Möödunud õppeaastal lisasime enda Sära silma programmi uue teenuse - alustasime õpitoaga, kuhu ootasime ka neid põhikooli õpilasi, kes meie projektis ei osale. Õpiabi andsime 99 akadeemilist tundi, põhiliselt vajati õpiabi vene keeles ja matemaatikas.